Scoreboard - UM F14 Team Selection

Oct 8, 2014, 5:30 pm EDT - 8:30 pm

Contest is over.

UM F14 Team Selection

RankTeamABCDEFGTotalPenalty
1Zhou Sun624107+409858127 6460
2Larry 180+2072086+20104(-1) 5337
3Nghia Vo10+203166+20137+20178  5482
4Zhizhong Zhang 130+6032+2096171   4409
5Kyle Milka272143(-2)(-5)  391
6Andrew Thorwall132372    3108
7Yixing Jiang2041130+20(-1)   3211
8Bao Nguyen 115+20 (-1)67 146 3248
9Mickey Chao47+2043169 (-1)  3279
10Abhiram K16+4057138+60    3311
11Gulshan34+2070+20152+20    3316
12Stephen49+4039132+80    3340
13Artie 19+20(-2)173162+80(-2)  3444
14cvwang34+6067(-2)(-1)   2161
15Shiv Ghai6591+20     2176
16Kellen Bixler157+4043+20(-1) (-2)  2260
17Zangnan Yu44+20141+100(-1)    2305
18Larry 2     0 10
19Perry Lee 10      10
20Artie 3    6+20  126
21Artie 2(-1)2+40  (-2)  142
22Team Qdoba(-3)87     187
23Han 76+20     196
24Ge(-7)      00
25Samuel Tenka 1    (-1)  00